οδηγίες συγγραφής

Στο ανθρώπινο δημοσιεύονται δοκίμια γραμμένα (ή μεταφρασμένα) στα ελληνικά ή τα αγγλικά, σχετικά με τη λογοτεχνία ή/και τον κινηματογράφο. Κάθε τεύχος έχει μια ορισμένη θεματική (π.χ. το ανθρώπινο στη λογοτεχνία ή/και τον κινηματογράφο), που ανακοινώνεται εκ των προτέρων μαζί με την εκάστοτε προθεσμία υποβολής εργασιών. Τα δοκίμια, η έκταση των οποίων κυμαίνεται από 2.000-5.000 λέξεις, πρέπει να είναι αδημοσίευτα. Αποστέλλονται στη διεύθυνση journal@anthropino.gr σε αρχείο .docx (ή .doc) ως εξής: γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12’, διάστιχο 1,5, στοίχιση πλήρης. Με τη λήψη της εργασίας σας, την οποία υπογράφετε με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας, λαμβάνετε σχετικό μήνυμα, ενώ σε περίπτωση δημοσίευσης, σας ενημερώνουμε σε διάστημα σαράντα ημερών. Η πρόσκληση του ανθρώπινου είναι ανοικτή σε όλους· φυσικά και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες με ενδιαφέροντα σχετικά με τους τομείς της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου.

 Ακολουθούν ορισμένες ειδικές οδηγίες:

-Χρησιμοποιήστε μονοτονικό σύστημα, εκτός από την περίπτωση παραθεμάτων στα αρχαία ελληνικά, τα οποία δίνονται με πλάγιους χαρακτήρες –για τα υπόλοιπα παραθέματα χρησιμοποιήστε κοινά εισαγωγικά («»).

-Οι σημειώσεις δίνονται στο κάτω μέρος της σελίδας. Εντός του κειμένου, οι αριθμοί των παραπομπών προηγούνται των σημείων στίξεως.

-Οι τίτλοι γράφονται με πεζοκεφαλαία.

-Αποφύγετε τους έντονους χαρακτήρες. Για έμφαση, χρησιμοποιήστε πλάγια γραφή.

-Αυτονόητο είναι πως πρέπει να δηλώνονται πάντα όλων των ειδών τα δάνεια. Οι παραπομπές γίνονται σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα:

  • D. Bordwell & K. Thompson, Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου, μτφ. Κ. Κοκκινίδη. Αθήνα: ΜΙΕΤ 2004.
  • L. H. Hunt, «Motion Pictures as a Philosophical Resource», στο: N. Carroll & J. Choi (επιμ.), Philosophy of Film and Motion Pictures: An Anthology. Malden: Blackwell Publishing 2006, 397-405.
  • Ν. Φωκάς, «Ρωσικές κούκλες», Χάρτης 21-23 (Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη), 1986, 523-529.
  • Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Ποιητική στον Ησίοδο», Το Βήμα της Κυριακής. Νέες Εποχές, 06/02/2011, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=382864 (πρόσβαση: 28/06/2015).